Institutionen för datavetenskap

This document is also available in English

Välkommen till institutionen för datavetenskap.

oldwww.cs.umu.se innehåller endast gammal information som inte ska finnas mer.
Pedagogiskt pris till datavetare. [27 april 1999]

Det är också möjligt att söka i denna server, samt kolla på lite serverstatistik.

[Åter Mat-Nat Fakultet] [Åter Umu]


http://www.cs.umu.se/index.html
11 Dec 2000
webmaster