Umu logo Umeň universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen f÷r datavetenskapREGLER FÖR OBLIGATORISKA INLÄMNINGSUPPGIFTER

Syftet med dessa regler är främst att motivera studenterna att göra inlämningsuppgifter (laborationer, hemtentor etc) under kursens gång och att undvika problem med att arbete från tidigare kurser stör de kurser som är placerade senare i tiden.


Senast ändrad 95-09-20 av Erik Elmroth, Email: Erik.Elmroth@cs.umu.se.