Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapLokala sidor

Dessa sidor vänder sig i första hand till peronal och studenter vid institutionen för datavetenskap och innehåller information om bl a examensarbeten, seminarier, datorsystemet och institutionens WWW-server.

Allmän information

o Hur man skriver en labrapport och varför man ska göra det
o Regler för obligatoriska inlämningsuppgifter

Utlandsstudier

o Att studera utomlands

Seminarier

o Seminarium i datavetenskap
o C-programmets och DVLs seminarieserie
o Planering för seminarier i datavetenskap -99

WWW

o Snabbguide för uppläggning av en egen hemsida
Enkel steg-för-steg anvisning om hur en hemsida skapas.
o Snabbguide för hur man skyddar dokument mot WWW access
För dig som vill förhindra spridning av WWW dokument
o Riktlinjer för WWW-dokument
Riktlinjer och "style guide" för uppläggning av WWW-dokument.
o FAQ (Frequently Asked Questions)
Fakta för dig som vill göra lite mer med dina WWW-dokument.
o Information om denna server.

Institutionens datorsystem

o Användarstöd och systemdriftspersonal

o Datorhandboken (LDFM)
o IBM RS/6000
o Macintosh
o PC
o SUN
o Silicon Graphics

o Byta lösenord
o FAQ (Frequently Asked Questions)
o Information om system för studenter: åtkomst, regler, diskutrymme m.m.

Lokala nyhetsgrupper

o umu.cs.misc
o umu.cs.education
o umu.cs.announce

Lokala bibliotek

o Libum (Universitetsbibliotekets söksystem)


http://www.cs.umu.se/local/local.html
1999-06-18
Wmaster