Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapSnabbguide

Nedan följer en steg-för-steg beskrivning för att lägga upp en egen hemsida (gäller både studenter och anställda)

Skapa ett bibliotek, public_html, och se till att alla har läsrättigheter i detta bibliotek:

cd
mkdir public_html
chmod 755 !$

Skapa sedan din hemsida i detta bibliotek, index.html, och fyll den med information: bilder, länkar, recept, vitsar mm.

En enkel hemsida kan kopieras från ~jens/pub/html/index.html

cd !$
cp ~jens/public_html/example/index.html .
vi index.html

Om Du hellre vill använda Word eller något annat orbehandlingsprogram som hanterar rtf-format finns rtftohtml installerat på SUN-systemet.

Din hemsida har nu följande adress:

http://www.cs.umu.se/~username/ men i dina dokument behöver du endast referera till /~username

För den som vill lära sig mer om hur HTML fungerar rekommenderar jag denna utmärkta sida.


Senast ändrad 1998-10-13 av webmaster@cs.umu.se