Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Planering för seminarieverksamheten

Bakgrund

De gröna områdena är doktorandseminarier och de gula områdena symboliserar forskningsmetodikseminarier

Tiden är 13.15 - senast 15 och salen är om inget annat meddelats MA136.

Vill du ändra en tid eller lägga till ett seminarium? Kontakta Per-Åke Wedin.

Våren 1999Hösten 1999
TidAnsvarigTidAnsvarig
10/2 Stephen Hegner 25/8-
17/2 Per-Åke Wedin 1/9-
24/2 Lars-Erik Janlert 8/9-
3/3 Thomas Pederson 15/9-
10/3Universitetshälsan 22/9Lena Kallin
17/3Björn Bengtsson 29/9-
24/3 Diskussionsseminarium om
forskarutbildningen.
6/10-
31/3 Påsklov 13/10-
7/4 Påsklov 20/10-
14/4 Fredrik Georgsson 27/10-
21/4 Möte inför Hemavan 3/11-
28/4 Jürgen Börstler 10/11-
5/5 Thomas Hellström 17/11-
12/5 Patrik Eklund 24/11-
19/5 (Mikael Rännar licar) 1/12-
26/5 Mårten Gulliksson 8/12-
2/6 Anders Backman 15/12-
16/6 -
23/6 Semester

Dvs under våren blir det totalt 7 forskningsmetodikseminarier och 6 doktorandseminarier. Höstterminens seminarier ska också fyllas i, där blir det ca 9 doktorandseminarier och 8 forskningsmetodikseminarier.

Bakgrund

Forskningsseminarierna vid institutionen är i huvudsak av två slag:

Vi har planerat att vartannat seminarium ska hållas av en doktorand och vartannat ska hållas av en disputerad/forskningshandledare och vara ett seminarium som handlar om forskningsmetodik i en vid mening.

Forskningsmetodikseminarierna kan till exempel beröra följande områden:

Forskningsmetodikseminarierna ska i högre grad vara diskussionsseminarier än presentationsseminarier. Varje tillfälle kan ha ett tema (se exempel i listan ovan) och en disputerad/forskarhandledare utses som ansvarig för varje tillfälle. Personen kan exempelvis hålla en kort inledning och sedan starta upp en diskussion kring ett givet tema. (Ibland passar det naturligtvis bättre med ett "traditionellt" seminarium med längre presentation och kort frågestund.)

Doktorandseminariernas utformning är också varierande. Ibland blir det en halvtimmes presentation följt av diskussion och ibland två timmar. Innehållet kan också variera allt ifrån en idé man fått under natten eller en skiss på ett projekt man vill söka pengar om till en färdig presentation inför en konferens som man vill "träna" framför publik. Det viktiga är att man hela tiden är medveten om att målet med seminarierna är att dela med sig och berätta om sin forskning och sina erfarenheter.


Senast ändrad 990217 av Lena Kallin