Umu logo Umeň universitet
Matematisk- naturvetenskaplig fakultet
Institutionen f÷r datavetenskap


Ageko Pentium 75Mhz

Det finns 16 stycken Ageko Pentium 75 MHz i labsal MC343. Datorerna har följande konfiguration.


Last modified by hed at Tuesday, 11-Aug-1998 10:10:45 CEST