Umu logo Umeå universitet
Matematisk- naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


Frequently Asked Questions

Hur start man en kommando-prompt?

Klicka på Startknappen, välj Run och skriv: cmd Tryck på ok.

Min start meny beter sig konstigt

Kolla så att P: finns i "My Computer"-iconen, finns inte den där kan du skapa en sådan genom att starta en kommando-prompt och skriva: net use p: \\dante\programs

Jag kan inte skriva ut

Kolla först att du valt rätt skrivare(mc323ps, mc333ps, mc343ps eller ma326ps), sedan att pappersformatet är korrekt, A4 ska det vara inte letter! Kolla sedan att det inte ligger andra jobb i skrivarkön. För att skriva ut måste man ha identifierat sig mot oxe. Detta gör man genom att klicka på start-knappen, välj run och skriv in:
\\oxe
Tryck på ok. Identifiera sedan dig med ditt UNIX användranamn och UNIX lösenord.

Jag kan inte identifiera mig mot oxe

Starta en kommando-prompt och skriv:
net use
Då ser du de aktuella kopplingar som finns. Kolla på de rader som det står \\oxe\... i Remote-kolumnen. Dessa rader skall bort. För att ta bort en koppling ska man skriva: net use kopplingsnamn /delete
Där kopplingsnamn kan vara ett enhetsnamn t ex M: eller T:, det kan också vara en \\oxe\användarnamn koppling. Upprepa borttagandet tills inga fler kopplingar till oxe finns. Försök sedan att koppla dig mot oxe.

Jag kan inte surfa i netscape eller i internet explorer

Alla WWW trafik går via en proxy-server som man måste identifiera sig emot. Leta upp proxyserver i inställningarna till den webbrowser du använder. Sätt proxyserver till proxy.umu.se och port 80.
För att sedan identifiera sig mot proxyn måste man ange hela sin emailadress dvs användarnamn blir användarnamn@cs.umu.se och sitt UNIX lösenord.

Jag kan inte komma åt min UNIX hemkatalog

Först måste du identifiera dig mot oxe. Sedan är din hemkatalog den katalog som har ditt användarnamn. Höger klicka på mappen med ditt användarnamn och välj "Map Network Drive...". Välj sedan lämplig enhetsnamn och tryck på OK.

Hur tittar jag i skrivarkön?

I oxe katalogen finns alla skrivare, dubbel klicka på den skrivare du vill/har skrivit ut på, då ser du vilka utskrifter som ligger i kön.
Last modified by hed at Sunday, 03-Jan-1999 15:09:47 CET