Civilingenjörsprogrammet i Teknisk Datavetenskap (C), 180 p
Tekniska Högskolan vid Umeå universitet
Allmän information
Examenstitel Civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap (Master of Science in Computing Science and Engineering).
Antal platser 60 st från och med ht99
Fakultet C-programmet sorterar under Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet (f.d. MatNat fak). Programmet ges av tekniska högskolan vid Umeå universitet, en underavdelning till fakulteten.
Institution Institutionen för datavetenskap håller i huvuddelen av kurserna. Resterande obligatoriska kurser ges av institutionerna för matematik, matematisk statistik, tillämpad fysik och elektronik, miljö och hälsoskydd, fysik, sociologi samt institutionen för filosofi och vetenskapsteori.
Studerandeorganisation
Allmänt CS-sektionen (Computing Science) är studerandesektionen för studenterna på C- och DV-programmen. Sektionen tillvaratar medlemmarnas intressen genom studiebevakning, idrottsliga- och studiesociala aktiviteter, bevakar den datavetenskapliga disciplinen vid Umeå universitet samt främjar samarbete och kamratskap mellan studenterna vid landets olika datavetenskapliga utbildningar. Sektionen finns bland annat representerad i kårens fullmäktige, kårstyrelsen samt i datavetenskaps och matematiks institutionsstyrelser.

Programspecifika detaljer, så som t-shirts och tygmärken, ansvarar respektive utbildnings intressegrupp för. Till C-egot, C:s intressegrupp, är även Piraya, C-festeriet, knutet. De arrangerar, förutom grundaktiviterna varannan vecka (alternerande ärtsoppa och videokväll), pubar och fester samt Otympliga spelen varje vår.

Studiebevakning Studiebevakningen sköts främst av studiefackliga utskottet. De samarbetar även med övriga studieprogram och naturvetar- och teknologren, NTK, som har en heltidsanställd utbildningsbevakare, uuo@ntk.umu.se.
Marknadsföring Inom sektionen finns marknadsföringsutskottet som skall visa vårt ansikte utåt. Dessutom arrangerar kårens arbetsmarknadssutskott, tillsammans med ekonomer, jurister och systemvetare, en arbetsmarknadsdag, UNIADEN, en gång per år. Se http://www.uniaden.com/.
Rekrytering Det mesta av rekryteringsverksamheten sker genom institution och fakultet. Dock inbjuder Teknisk Datavetenskap, tillsammans med Teknisk Fysik, två helger per läsår gymnasietjejer från avgångsklasserna på naturprogrammen i de fyra nordligaste länen. Dessa tjejhelger är mycket uppskattade och hjälper till att avdramatisera studier i data.
Kontaktinformation CS-sektionens styrelse: cs@ntk.umu.se, http://www.ntk.umu.se/cs/
C:s intressegrupp: cego@cs.umu.se, http://www.ntk.umu.se/cs/cego/
Piraya, C-festeriet: piraya@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~piraya/
Utbildningens innehåll
Basblock
(de två och ett halvt första åren)
Matematik 31 p Diskret matematik, Inledande algebra och analys, Endimensionell analys, Linjär algebra och analys, Statistik för datavetare, Logik med tillämpningar

Datavetenskap 44 p
(MDI:n kan räknas som kognitionsvetenskap)
Programmeringsmetodik, Datastrukturer och algoritmer, Systemprogrammering, Programspråksteori, Tekniska-vetenskapliga beräkningar, Människa-dator interaktion, Datorarkitektur, Programvarukonstruktion

Datorteknik 15 p Analog kretsteknik, Digitalteknik I, Datorteknik I

Fysik 5 p Givarfysik

Allmän ingenjörskurs 5 p Miljökunskap

Examenskrav 80 p datavetenskap varav minst 20 p från en profilering (minst en D-kurs)

30 p matematik
20 p datorteknik
15 p allmänna ingenjörskurser Datorn i samhället, Vetenskapsteori, etc (inte alls så ingenjörsmässigt som det låter).

5 p fysik
20 p examensarbete
12 veckor praktik
Profiler Programvaruteknik
Teknisk-vetenskapliga beräkningar
Parallella beräkningar
Kognitionsvetenskap
Övrigt C-programmet är egentligen gamla datavetenskapliga linjen (DVL) med kraven för en civilingenjörsexamen tillagda.

Last changed Monday, 23-Aug-1999 10:25:51 CEST by Selander