Utbildningsprogrammet i Datavetenskap (DV), 160 p
Umeå universitet
Allmän information
Examenstitel Datavetenskaplig magister/kandidatexamen (Master of Science/Bachelor of Science (Computing Science))
Antal platser 28 ordinarie programplatser + 3 platser reserverade för SVUX + ca 30 platser inom fristående kurs (datavetenskap A, 20p). Total brukar studentantalet ligga runt 55-60 under första året.
Fakultet Teknisk-Naturvetenskaplig fakultet (f d MatNatFak) vid Umeå universitet (UmU). Många kurser samläses med teknisk datavetenskap (civilingenjörsprogram) som ges av Tekniska Högskolan vid Umeå universitet. Detta program sorterar in under samma fakultet.
Institution Institutionen för datavetenskap håller i huvuddelen av kurserna. Institutionen för matematik håller i resten.
Studerandeorganisation
Allmänt En gemensam sektion mellan datavetare (DV) och tekniska datavetare (C), CS-Sektionen. Medlemskap i sektionen är obligatoriskt. Inom Sektionen finns ett studiesocialt, ett studiefackligt samt ett marknadsföringsutskott. Därtill finns två egogrupper, DV-egot och C-egot, som ordnar aktiviteter för sina respektive utbildningar. DV-egot samordnar mycket av sin verksamhet med OND, vilket är ett gemensamt festeri för DV, Tillämpad Matematik (f.d. Matematiker- och Matematiskstatistikerprogrammen) samt Fysikerprogrammet. OND står för Ordo Naturalis Doctrinae. Se vidare: http://www.acc.umu.se/~ond/.
Studiebevakning Kåren har en utbildningsbevakare och inom sektionen har vi ett studiefackligt utskott som behandlar studiefrågor.
Marknadsföring I Sektionen har vi ett Marknadsföringsutskott som skall visa vårt ansikte utåt. Därtill ordnar kårens arbetsmarknadsutskott en arbetsmarknadsdag, UNIADEN, en gång per år. Se vidare: http://www.uniaden.com.
Rekrytering Rekrytering sker genom universitetet samt institutionen.
Kontaktinformation CS-sektionens styrelse: cs@ntk.umu.se, http://www.ntk.umu.se/cs/
Phaesteriet: ond@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~ond/
Utbildningens innehåll
Basblock
(de två första åren)
Matematik 30 p Algebra och kombinatorik, Envariabelanalys 1, Envariabelanalys 2, Linjär algebra, Diskret matematik, Flervariabelanalys

Datavetenskap 50 p
(MDI:n kan räknas som kognitionsvetenskap)
Datavetenskapens grunder 1, Datavetenskapens grunder 2, Datastrukturer och algoritmer, Systemnära programmering, Programvarukonstruktion, Teknisk-vetenskapliga beräkningar 1, Teknisk vetenskapliga beräkningar 2, Logik med tillämpningar, Människa-Dator-Interaktion

Examenskrav 80 p datavetenskap

20 p matematik
20 p examensarbete
Profiler I programmet finns inga officiella profiler, men det är naturligtvis möjligt att genom val av kurser skapa en egen profil. Bland dessa profiler är följande tydligast:

Programvaruteknik
Teknisk-vetenskapliga beräkningar
Parallella beräkningar
Kognitionsvetenskap

Övrigt För närvarande befinner sig utbildningsprogrammet inom datavetenskap under utveckling. Programmet för Tillämpad matematik kommer troligen att ta över huvuddelen av profileringarna mot matematik medan DV-programmet kommer att inrikta sig mer mot datalogi och kognitionsvetenskap.

Last changed Friday, 26-Mar-1999 12:57:10 CET by Selander