Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapRS/6000 från IBM

På institutionen finns ett antal arbetsstationer av typ IBM RS/6000. Dessa system är väl lämpade för programutveckling, beräkningar och dokumentbehandling. Det finns även programvara för att utveckla och testa parallella applikationer, liksom tillämpningar för datorgrafik och visualisering.

Detta dokumentträd innehåller information om tillgänglig maskin- och programvara samt dess handhavande. Här finns också avsnitt med tips och lösningar på de vanligaste problemen man kan stöta på.

o Nyheter och aktuell information om RS/6000-systemet

o Information om tillgängliga system
o Information om programvara på ovanstående system
o Användartips
o Mer information för avancerade användare
o Schematisk översikt över filsystemet

Rapportering av fel och problem görs enklast via email till nico@cs.umu.se. Hit kan man också skriva om man absolut behöver någon ny programvara installerad. [an error occurred while processing this directive]