Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapRS/6000 filträd (på datavetenskap)

Nedan följer en schematisk beskrivning av de viktigaste delarna av det filträd som finns på datavetenskaps RS/6000-system:

Kort beskrivning

/dev
Specialkatalog för drivrutiner

/etc
Systemkonfiguration och startfiler

/Home
Hemkataloger för personal och specialtillämpningar (tex WWW).

/home
Hemkataloger för studenter, organiserade efter klass eller grupp.

/opt
Här ligger alla programpaket utom de som levereras från IBM. Alla större paket, tex FrameMaker och Emacs, ligger i egna underkataloger.

/usr
Här ligger de program och bibliotek som tillhör operativsystemet samt programprodukter från IBM.

/usr/local
Detta katalogträd används som sökväg för alla program- och biblioteksfiler som inte tillhör själva operativsystemet. Detta träd innehåller i själva verket bara referenser till program och filer som återfinns under /opt.

/tmp
Denna katalog är avsedd för temporära (skräp-) filer. Till skillnad mot de flesta andra kataloger har alla användare skrivrättigheter här.

/var
Under detta träd finns data av föränderlig karaktär - brevlådor, loggfiler och dylikt.


Kommentater:
http://www.cs.umu.se/rs6000/aix-cs-filesys.html
1995-02-18
Jonas Engström