Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapIBM RS/6000 Tips

Under denna rubrik kommer det att samlas tips, erfarenheter och lösningar på problem som kan komma upp.

Info Explorer
All dokumentation till systemet finns tillgänglig som hypertextböcker. Åtkomst sker via en applikation som heter InfoExplorer. Det går givetvis att söka efter information också. InfoExplorer startas genom att skriva info i ett lokalt xterm-fönster. Det går också bra att skriva ut från InfoExplorer om man väljer rätt skrivarkommando:
	 Under meny "Options":
	  Under "Preferences":
	   Välj "Pretty print", och "Apply & Save"
	  Under "Defaults:
	   Byt ut kommandot i fältet "Pretty print" till
		 troff -Tpsc | psc | lp -d ma436ps
		
	     (ma436ps kan bytas mot godtycklig skrivare)
	   Tryck "Save"

DOS-disketter
Det går att läsa och skriva disketter i DOS-format från RS/6000 via ett programpaket som heter mtools. Skriv man mtools för mer information. På RS/6000 är drivebokstäverna kopplade till följande datadensitet:
		A: 1.44 MB (Standard bonn-PC)
		B: 2.88 MB
		C: 720 kB
	
PVM 3
Det går ej att endast lägga till system i pvm med bara "add hostnamn". Gör som nedan:
	pvm> add "kvikkjokk dx=/opt/PVM/lib/pvmd"
    
[an error occurred while processing this directive]