Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapPersonligt konto

Åtkomst till varje datorsystem ges i form av ett personligt konto med privat lösenord. Med kontot får man tillgång till en persolig dataarea samt tillgång till skrivare. Kontot används också för att logga in på UNIX-system.

Personliga dataareor

Det finns en klar policy för storleken av personliga dataareor (sk disk qoutas): Utrymmet på dataarean skall vara tillräckligt för att kunna lösa uppgifterna på de aktuella kurserna. All övrig tilldelning av utrymme skall ses som välvilja från institutionens sida, ej som en rättighet.

Gällande riktlinjer (inte regler) för storleken på personliga dataareor baseras på den nivå på de kurser som man är intagen på:

Regler för utskrifter

Utskrifter är avgiftsfria upp till en gräns på 20 sidor per poäng. För övriga utskrifter debiteras 1 kr per sida.
http://www.cs.umu.se/stud/studquota.html
12 September 96
Hans Hedlund