Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapWWW-serverns systemstruktur

Serverprogrammet (Apache) exekverar på ett IBM RS/6000-system.

Server: www.cs.umu.se (serve.cs.umu.se)

Dokumentroot: /Home/special/www

Studentdokumentroot: /Home/special/www/studenter

Hemdokumentroot: public_html

Scripter

Egna cgi-bin scripter kan köras på eget konto. Scripten körs som den person som äger scriptet.

Funktioner för att inkludera filer och output från program kommer eventuellt att stängas av (<!--#exec ...>-direktiv och dylika HTML-funktioner). Så länge dessa funktioner ej missbrukas kommer de vara tillgängliga.

Scriptförfattare! Samtliga environmentvariabler har rensats från httpd-demonen. Detta innbär bl a att ni måste skicka med egen sökväg.

[an error occurred while processing this directive]