Nästa: Läsförståelse Upp: Teori Föregående: Läsprocessen

Läshastighet

En medelgod vuxen läsare läser vid tyst läsning en normalsvår svensk text med ca 4 ord/sekund, (240 ord/minut) [1]. Läshastigheten varierar beroende på typ av text, textens svårighetsgrad, läsarens intresse och kunskap om området samt; vilket syfte texten läses. Maxhastigheten för tyst läsning sägs ligga kring 900 ord/minut, men sådana hastigheter ger knappast full läsförståelse.

Skillnaden mellan snabba och långsamma läsare, som inte beror av deras kunskap om området, är att snabba läsare gör längre saccader och färre återfixeringar än de långsamma läsarna. För att öka läshastigheten finns det teoretiskt tre sätt: att korta fixeringstiderna, att förlänga saccaderna eller att minska antalet återfixeringar [2].Nästa: Läsförståelse Upp: Teori Föregående: Läsprocessen

Jessica Björkäng
1999-01-12