Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskapRiktlinjer för WWW-dokument

För att erhålla ett konsistent och flexibelt system krävs en uppsättning riktlinjer som definierar dokumentens uppläggning, layout och struktur.

OBSERVERA! Dessa riktlinjer gäller först och främst allmänna dokument, alltså inte hem- och studentsidor.

Titel

Alla dokument skall förses med en titel. Den skall placeras överst i dokumentet och bör vara en delsträng av den översta rubriken.
Tänk på att inte göra titeln allt för kort, utan sätt den gärna i ett litet större sammanhang. T ex titleln Laborationsresultat gör sig bättre som Operativsystem, laborationsresultat.

Layout

Samtliga dokument skall ha ett grafiskt sidhuvud. Det finns framtaget i två varianter, ett svenskt och ett engelskt. Sidhuvudet inkluderas med raden <INC SRV "/inc/header.html> resp <INC SRV "/inc/header.eng.html>.
En mall som beskriver layouten finns att kopiera från ~wmaster/mall.html. Alla dokument som läggs upp på systemet skall vara konstruerade enligt denna mall.
Stycken skiljs åt med en vertikal linje (HR).
Alla dokument skall signeras med datum och författare (Se mall).

Olika versioner

Om ett dokument finns i både engelsk och svensk version skall raderna
This document is also available in English
Detta dokument finns även på svenska
infogas i respektive dokument i kursiv stil under sidhuvudet med orden "svenska" och "english" som referensmarkerare.
Den engelska versionen av dokumentet skall heta <ursprngfilnamn>. eng. html
(Se mall).

Bilder

Använd gärna bilder, men tänk på att inkludera optionen ALT så att de som använder sig av textbaserade klienter också får ett läsbart resultat. Extra viktigt är detta vid användning av bilder som "radpunkter". ALT="o" är en bra omskrivning av "bildpunkter". Undvik att ha för många bilder i ett och samma dokument. Förutom att dokumentet tar tid att ladda in, räcker oftas inte färgpaletten till och de senare bildernas kvalité blir kraftigt reducerade. Använd då istället refernser till externa bilder.

o Använd ingen annan bildpunkt än "/images/bullet.gif".

Bilder med entydig bakgrundsfärg skall göras transparenta. Detta kan göras med giftrans som finns installerat på humle & dumle.

Referenser

Referenser inom institutionens server skall inte innehålla "http://www.cs.umu.se" utan endast sökvägen till dokumentet. För referens till dokument i samma bibliotek samt i bibliotek under detta skall relativa länkar användas. För övriga referenser används absoluta länkar.

Referenser till annat än html-dokument (och ev. bilder) skall beskrivas med kursiv stil direkt efter referensen. Exempel:

Komplett HTML-specifikation (Postscript dokument,112 kB).

Övrigt

Mer information om allmänna etikettregler finns hos CERN


Senast ändrad 1994-08-15 av webmaster@cs (Jens Bohlin)