Umu logo Umeå universitet
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet
Institutionen för datavetenskap


WWW server FAQ


Fakta om WWW-servern


Allmän information

Läs mer om Apaches moduler och vad du kan göra i dina HTML-dokument på Apaches modul-lista.

Följande moduler är ett urval av dom som är installerade i vår server:

mod_info
Ger en översikt över WWW-serverns konfiguration
mod_status
Visar aktuell statistik över WWW-servern
mod_actions.html
Ger möjligheten att exekvera ett CGIscript när en fil av angiven typ accessas.
mod_imap.html
Skapa dina egna imagemaps. Ny bättre funktionalitet!
mos_asis.html
Skicka dokument utan att (nästan) några HTTP-headers läggs till
mod_env.html
Skicka environment-variabler till dina dokument
mod_alias.html
Gör dina egna omdirigeringar av URL:er
mod_cgi.html
Kör CGI scripts
mod_dir.html
Modifiera biblioteks-listningars utseende
mod_include.html
Server-Parsed html dokument
mod_negotiation.html
Content Negotiation
mod_auth.html
Access kontroll baserat på användare och lösenord
mod_access.html
Access kontroll baserat på maskinnamn
mod_mime.html
Hantering av MIME dokument För att se vilka moduler som är installerade, kika på http://www.cs.umu.se/info.

Hur gör jag ett CGI-program?

(CGI = Common Interface Gateway)

Exempel på ett CGI-script

#!/bin/sh

# Set up environment
export PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/ucb

# Write some headers to tell the server what type of data this is
# Finish the headers with a blank line
echo "Content-type: text/html"
echo ""

# The 'real' stuff
echo "<TITLE>Inloggade studenter vid inst. f. datavetenskap</TITLE>"
echo "<H1>Inloggade studenter $(date '+%d %h %T') <hr></H1>"
echo '<pre>'
echo '<b>  Machine : Login  Name              [ idle] Where</b>'

/usr/local/bin/cons -I360 -t1 -Hefi -c /Home/special/www/cgi-scripts/.cons $QUERY_STRING

echo '</pre>'

Hur använder jag SSI och liknande funktioner?

SSI = Server Side Include. Kallas även SPML, Server Parsed ML.

Läs allt om SPML


Vid problem eller frågor, kontakta wmaster@cs.umu.se [an error occurred while processing this directive]